De ROI van employee referrals in werving

Willem Meijer - Marketingcommunicatiespecialist
5 minuten

Wat zijn employee referrals? 

Employee referrals zijn kandidaten die door huidige of voormalige medewerkers van een bedrijf worden aanbevolen. Deze kandidaten worden vaak als de meest geschikte kandidaten beschouwd, omdat ze al goed bekend zijn met de organisatie en de bedrijfscultuur. Referral hiring kan op verschillende manieren worden gedaan. Een medewerker kan een kandidaat persoonlijk aanbevelen aan een recruiter of manager. De medewerker kan ook een kandidaat via een online systeem aanbevelen.


Waarom zijn employee referrals zo effectief?

Referral recruitment strategies zijn een effectieve wervingsmethode omdat ze een aantal voordelen bieden ten opzichte van andere wervingsmethoden. Employee referrals kunnen van hogere kwaliteit zijn dan kandidaten die via andere wervingsmethoden worden gevonden. Dit komt doordat de medewerker de kandidaten goed kent en weet of deze geschikt is voor de functie en de organisatie. Medewerkers begrijpen namelijk de waarden en de werkomgeving van hun bedrijf en zijn daardoor in staat om vrienden of kennissen aan te bevelen die goed in het team passen. Bovendien zijn referrals vaak betrouwbaarder en gemotiveerder omdat ze een persoonlijke connectie hebben met de organisatie via hun referent. Dit kan leiden tot hogere retentie percentages en betere werkprestaties, zo stelt Dharmendra Singh Rawat, Global Talent Acquisition Head.

Referral hiring kan daarnaast het wervingsproces aanzienlijk versnellen. Dit komt doordat de medewerker de kandidaat al heeft gescreend en de organisatie al een goede indruk heeft van de kandidaat. Gemiddeld worden werknemers die via een doorverwijzing zijn aangenomen binnen slechts 29 dagen vanaf de sollicitatie tot aan de onboarding ingewerkt, zo blijkt uit een artikel van iCIMS. Dit staat in schril contrast met de 39 dagen die het gemiddeld kost om werknemers aan te nemen via vacaturesites en maar liefst 55 dagen via carrièresites. Dit onderstreept de efficiëntie en snelheid van het aanwerven via employee referrals.Referral recruitment strategies besparen niet alleen tijd, maar ook kosten. Het netwerk van medewerkers wordt namelijk direct aangesproken bij referral hiring, wat de efficiëntie van het wervingsproces verhoogt.


Wat is de ROI van employee refferals?

De ROI (ofwel: Return on Investment) van employee referrals verwijst naar de meetbare opbrengsten die een organisatie ontvangt van het employee referral programma. Deze opbrengsten zijn vaak aanzienlijk en bestaan uit voordelen zoals kortere wervingstijden, lagere wervingskosten, hogere kwaliteit van nieuwe aanwervingen, en verbeterde retentiepercentages. De ROI wordt positief beïnvloed doordat aangenomen kandidaten via referrals vaak sneller inzetbaar zijn en een betere culturele fit hebben met de organisatie, wat leidt tot langere dienstverbanden en betere prestaties.


Hoe bereken je de ROI van employee referrals?

De ROI van employee referrals berekenen is een cruciale stap om de effectiviteit ervan te beoordelen. Om dit te doen, gebruik je de volgende formule:

ROI = (voordelen - kosten) / kosten

Deze formule kan nog een beetje abstract lijken. In principe moet je eerst de totale kosten van het employee referral programma identificeren, inclusief uitgaven aan beloningen voor medewerkers en administratieve kosten. Vervolgens bereken je de totale voordelen of opbrengsten die deze aangenomen referrals opleveren. Deze opbrengsten kunnen worden gemeten aan de hand van de productiviteit van de aangenomen werknemers, hun bijdrage aan het team, en de besparing op wervingskosten vergeleken met andere wervingskanalen. De ROI wordt dan berekend door de totale opbrengst af te trekken van de totale kosten, en dit verschil te delen door de totale kosten. Dit geeft een percentage dat de effectiviteit en financiële winstgevendheid van het employee referral programma weerspiegelt. Door regelmatig deze berekening uit te voeren, kunnen organisaties de impact van hun referral programma's monitoren en waar nodig aanpassingen maken om de efficiëntie te verbeteren.


Tips om de ROI van employee referrals te maximaliseren

Om de ROI van je employee referral programma te maximaliseren, kun je de volgende tips volgen:

• Maak je programma aantrekkelijk voor medewerkers: Zorg ervoor dat je medewerkers een goede reden hebben om kandidaten aan te bevelen. Dit kun je doen door bonussen aan te bieden die aantrekkelijk zijn voor je medewerkers.

• Communicatie is key: Zorg ervoor dat je medewerkers weten hoe het programma werkt en hoe ze kandidaten kunnen aanbevelen.

• Evalueer je programma regelmatig: Houd bij hoeveel kandidaten je via je programma hebt aangenomen en wat de kosten en voordelen zijn van het programma.


Veelgestelde vragen over de ROI van employee referrals

Hoe verbeter ik mijn employee referral programma?

Om je employee referral programma te verbeteren, zijn er verschillende strategieën die je kunt toepassen. Versterk allereerst je communicatiestrategie: zorg ervoor dat de details en voordelen regelmatig en helder gecommuniceerd worden via verschillende interne kanalen. Bied training en ondersteuning aan om je medewerkers te helpen effectief potentiële kandidaten te identificeren en te verwijzen. Het delen van succesverhalen kan anderen inspireren en de positieve impact van het programma benadrukken. Overweeg een flexibele en diverse beloningsstructuur, zoals financiële incentives, extra vrije dagen, of donaties aan goede doelen. Dit kan de aantrekkelijkheid van het programma verhogen. Evalueer en pas het programma regelmatig aan op basis van meetbare resultaten en feedback voor blijvend succes en relevantie.


Zijn er nadelen aan employee referrals?

Een mogelijk nadeel van employee referrals is dat het kan leiden tot minder diversiteit in het personeelsbestand, omdat mensen vaak anderen aanbevelen die op hen lijken. Daarnaast kan er een risico zijn op nepotisme, waarbij werknemers vrienden of familieleden aanbevelen die misschien niet de beste kwalificaties of geschiktheid voor de rol hebben. Dit kan de objectiviteit van het wervingsproces ondermijnen en de kwaliteit van nieuwe aanwervingen beïnvloeden. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze mogelijke nadelen en maatregelen nemen om ze te beperken, zoals het bevorderen van diversiteit in referrals en het handhaven van een strikte en objectieve beoordelingsprocedure.


Hoe motiveer ik medewerkers om deel te nemen aan het referral programma?

Motivatie kan worden verhoogd door duidelijke en aantrekkelijke beloningen, erkenning en het benadrukken van de impact die referrals hebben op het bedrijf.


Kan het referral programma ook externen betrekken?

Ja, sommige bedrijven breiden hun referralprogramma's uit naar externe partners, klanten of voormalige medewerkers.


Hoe meet ik het succes van mijn referral programma? 

Succes kan worden gemeten aan de hand van het aantal aannames via referrals, de snelheid van het wervingsproces, kostenbesparingen en medewerkerstevredenheid.


Wat moet ik doen om mijn referral programma te starten? 

Begin met het definiëren van duidelijke richtlijnen, stel een beloningssysteem op en communiceer dit alles effectief naar alle medewerkers.

00 Tijd voor actie?

We gaan graag in gesprek!
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.