Cookie gebruik op deze website

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Evenals bij andere websites worden dan algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van jouw computer, datum en tijdstip van toegang tot de website, het besturingssysteem en de browser die je gebruikt, de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt, de informatie die je hebt bekeken en het materiaal dat je downloadt van of opstuurt naar de website. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses en het optimaliseren van de werking van de website en worden, anders dan voor voormeld doel dan wel ter voldoening aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel, niet aan derden verstrekt. Bij het verzamelen van de bezoekgegevens wordt ook gebruik gemaakt van cookies, d.w.z. kleine bestanden die bij het opvragen van pagina’s van onze website op jouw computer worden opgeslagen. Het plaatsen van cookies kan je weigeren door dit in jouw browser in te stellen. Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Voor informatie over het gebruik van gegevens door deze andere websites dien je het privacy statement van de desbetreffende websites te raadplegen.
Lees meer over ons beleid rond privacy